WING.vzB.17.WS18 Konstruktionsprojekt - Produktion ILV - 1